Bianca’s fOtOwerk, gevestigd aan Eenruiter 29, 2614 ST Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bianca’s fOtOwerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 •  Adresgegevens;
 •  Telefoonnummer;
 •  E-mailadres;
 • Banknummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt  in correspondentie.
 • Beeldmateriaal in de vorm van door Bianca’s fOtOwerk gemaakte foto’s.

Waarom gebruiken wij de persoonsgegevens?

Bianca’s fOtOwerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 •  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het versturen van facturen en betalingen te ontvangen;
 •  Om diensten (fotoshoot) bij je uit te voeren en goederen (zoals digitale bestanden en fotoalbums) bij je af te leveren;
 • Het houden van een wettelijke vereiste boekhouding en het doen van belastingaangifte;
 • De door Bianca’s fOtOwerk gemaakte foto’s kunnen worden gedeeld op onze website en sociale media (Facebook, Instagram, Google+), en worden gebruikt bij drukwerk om anderen te informeren over de dienstverlening, tenzij hiervoor uitdrukkelijk geen toestemming gegeven wordt door de klant.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.  De bewaartermijn is 7 jaar na factuurdatum dan wel beĆ«indiging van onze overeenkomst in verband met wettelijke fiscale verplichting. Elke ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren. Wij bewaren het beeldmateriaal (foto’s) levenslang  in de archieven van Bianca’s fOtOwerk.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Bianca’s fOtOwerk verstrekt uitsluitend alleen de persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Zo maken wij gebruik van partijen die de volgende diensten leveren: leveranciers voor producten die wij niet zelf produceren, betaaltransacties, (digitale) postbezorging, marketing en hosting. Bianca’s fOtOwerk zal de gegevens niet aan derden verkopen.

Welke cookies gebruiken wij?

Bianca’s fOtOwerk maakt geen gebruik van cookies.

Welke rechten heb jij met betrekking tot de persoonsgegevens?

Je hebt onderstaande rechten met betrekking tot de persoonsgegevens:

 • inzien:  Je kunt een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.
 • corrigeren:  Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
 • aanvragen gegevensoverdracht: Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.
 • verwijderen:  Je kunt een verzoek doen om jouw gegevens te verwijderen. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die we kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar bianca@biancasfotowerk.nl. Je verzoek wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken beoordeeld.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Bianca’s fOtOwerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bianca’s fOtOwerk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bianca@biancasfotowerk.nl.

Waar staat de laatste versie van de privacy verklaring?

Bianca’s fOtOwerk kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 januari 2019.